2011

Skúška SVV

Skúška SVV
Na skúšku nastúpilo 7 psovodov. Podľa ZM - 2 psovodi. Podľa SVV1 - 4 psovodi. Podľa SVV2 - 1 psovodka.   Naši členovia Lukáš Čurila a Saskia Durkošová úspešne zvládli skúšky. Dvom našim členom sa skúška splniť nepodarila :-( Tí, ktorí zvládli :-) :   Lukáš Čurila so sukou...

—————


 22.10.2011 - zrebonitovala suku Fare Haus Triplet

                vyhodnotenie: doživotná Korklasse 1.!!

 

 

  30.4. 2011 - úspešne splnila skúšku SVV 2!!!!!!!!!!!!!

s Fare Haus Triplet

 

 

  26.2. 2011- ZZLK obranársky pretek Gbely podľa SVV1

s Fare Haus Triplet

 

9.miesto

 

Text: Saskia Durkošová