Anatómia psa

Táto publikácia je dielom špičkových košických vedecky a pedagogicky orientovaných veterinárov. Jej cieľom je poskytnúť rýchlu a výstižnú informáciu záujemcom, ktorí sa potrebujú pohotovo zorientovať v dejoch prebiehajúcich v konkrétnom zdravom či chorom psom organizme. Je určená študentom, špecialistom z veterinárnej sféry, chovateľom, no i erudovaným laikom. Rýchle vniknutie do problematiky umožnia čitateľovi výstižné kresby a prehľadná stavba každej z 15 častí, zameranej vždy na konkrétnu sústavu psieho organizmu. Pre mnohých bude vítané tabuľkové spracovanie pasáží o chorobách, ich pôvodcoch, prejavoch, rýchlej diagnostike a liečbe. A viacerí čitatelia sa iste potešia aj praktickým radám týkajúcim sa výživy psa v jednotlivých fázach jeho života.

 

 • 10/16   Anatómia psa
 • 09/16   Řeč psů
 • 08/16
 • 07/16
 • 06/16
 • 05/06   Policajná kynológia
 • 04/16   Psí život - HRA
 • 03/16   Výcvik psa na procházkach
 • 02/16   Pachové práce psu ve sportovní kynologii
 • 01/16   Môj pes - základná škola výcviku
 • 12/15  (Vianočné voľno) J
 • 11/15   Lovečtí psí Výchova a výcvik
 • 10/15   Hry pro psí hlavičky
 • 09/15   Dítě a pes - spolu – bezpečně – spokojeně - rady – výchova – výcvik
 • 08/15    Poľovné psy
 • 07/15    Pes do vrecka
 • 06/15    (materská) J
 • 05/15    Cesta do psí mysli
 • 04/15    Čakanie na Pesa
 • 03/15    Jak trénovat nemožného psa
 • 02/15    Volanie divočiny/Biely tesák
 • 01/15    Psí život
 • 12/14    Zlozvyky psov
 • 11/14   Aportování - nejmilejší psí zábava krok za krokem
 • 10/14   Uvnitř psa (Co psi vidí, čenichají a vědí)
 • 09/14    Trénink je rozhovor... ve kterém má i váš pes co říct
 • 08/14    Vreckový slovník slovensko-psí, pso-slovenský
 • 07/14    101 Psích trikov
 • 06/14    Život byl pes
 • 05/14    365 dní s mojím verným psom
 • 04/14    Návod na psa
 • 03/14    Problém menom Bruno
 • 02/14    Konejšivé signály
 • 01/14    Psi ve válce
 • 12/13   Kynologický slovník
 • 11/13   Pes senior
 • 10/13   Psia dominancia