Hlavná špeciálna výstava nemeckých ovčiakov Dudince 2010

Náš člen Anton Gašpar sa zúčastnil HŠV NO v Dudinciach so sukou Foma Atok a získali krásne 5.miesto so zámkou VÝBORNÁ!!! GRATULUJEME!!!

Text: Saskia Durkošová