Memoriál J.Veselovského

Zuzana Králová a Aron

Úspešne zložená skúška RH-FL-E (podľa Medzinárodneho skúšobného poriadku záchranárskych psov), rozhodca pre poslučnosť p. Adamčiaková (SK), pre špeciálku p. Slačková (Sk) , 17.11.2012.

Správa BKZB