Nedeľa 17.1.

Nedeľa 17.1.

Dňa 17.1. prebiehal výcvik pod vedením Saskii Durkošovej a Milana Rybeckého. Išlo o osobity výcvik s vysvetlením každému členovi ako má so psom pracovať. Zúčastneným členom bola predvedené poslušnosť podľa skúšky BH VT. Niektorí záujemcovia to vzdali, niektorí ostali. Po ukážke nasledovalo dráždenie psov, čo je predchdcom obrán. Zrovná tí členovia, ktorí mali záujem o obrany a uviedli to aj v prihláške sa výcviku nezúčastnili. Každý zúčastnený nedeľňajšieho výcviku dostal skúšku vytlačenú v papierovej forme.

Veľka vďaka patrí výcvikárom Saskii a Milanovi. Ďakujeme.

 

Z. Durkošová

 

FOTO