REŽNÝ Miroslav

Meno psa:

Plemeno: nemecký ovčiak

Skúšky:

 

Člen KK od: jún 2014