Skúška SVV

Skúška SVV

Na skúšku nastúpilo 7 psovodov.

  • Podľa ZM - 2 psovodi.
  • Podľa SVV1 - 4 psovodi.
  • Podľa SVV2 - 1 psovodka.

 

Naši členovia Lukáš Čurila a Saskia Durkošová úspešne zvládli skúšky. Dvom našim členom sa skúška splniť nepodarila :-(

Tí, ktorí zvládli :-) :

 

Lukáš Čurila so sukou Athena Benasi skúšku SVV1!

Saskia Durkošová so sukou Fare Haus Triplet skúšku SVV2!

GRATULUJEME!!!!

 

Rozhodca: M. Majtasová

 

Text: Saskia Durkošová