Skúšky IPO-R

Skúšky IPO-R

Zuzana Králová a Aron

Úspešne zložená skúška RH-T-E (podľa Medzinárodneho skúšobného poriadku záchranárskych psov), rozhodca p. Šabacký (CZ), 27.10.2012.

Správa BKZB

FOTKY