Skúšky SVV1

Skúšky SVV1

Dňa 17.5.2015 sa konali v areáli KK ZAHORÁK MALACKY skúšky SVV 1 /stopa, poslušnosť, obrana/. Skúšku úspešne zložil podpredseda klubu A.Gašpar so psom HAKIM ATOK.

Ďalší dvaja zúčastnení p. Foriška z KK HOLÍČ  a p. Balúch z KK HOLÍČ tiež úspešne zvládli skúšku SVV1. Gratulujeme.

 

Ja, hospodárka klubu, sa chcem osobne poďakovať p. Miroslavovi Režnému  /nášmu členovi/ za pomoc pri oprave kosačky, nakoľko by nebolo možné na zarastenej ploche skúšky uskutočniť.

Zuzana Durkošová