Podmienky členstva

 

- členstvo v klube vzniká na základe riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky záujemcu a zaplatením členského príspevku

- u maloletých je k členstvu v klube potrebný súhlas zákonného zástupcu

- maloletí členovia do 15 rokov a dôchodcovia platia polovičné členské poplatky

- pre ďalši rok je potrebné si členské uhradiť do konca februára nového roku

 

Členské príspevky

 

- členské na rok: 30€

- zápisné: 15€ (jednorazovo)

- za každú neodbrigádovanú hodinu: 3,50€/hod.

 

Členovia prihlásení do 30.6. majú povinnosť odpracovať 20 hodín.

Členovia prihlásení od 1.9. majú povinnosť odpracovať 10 hodín.