S FARE HAUS TRIPLET

 

26.4. 2008- na oblastnej výstave vo Vinodole u nemeckého rozhodcu W.Schelda v triede dorastu sme dostali známku VN

27.9. 2008- na oblastnej výstave v Kolačne v triede mladé suky dostali známku VD

11.10. 2008- na oblastnej výstave v Znojme v triede mladé suky dostali známku VD

13.12. 2008- na oblastnej výstave v Hodonine u nemeckého rozhodcu P.Arthura v triede mladé suky sme dostali VD

 

Text: Saskia Durkošová