S FARE HAUS TRIPLET

 

  •     21.3. AD skúška Malacky - úspešne zvládnutá
  •    18.4. Výstava Malacky 4.miesto VD4 (dospievajúce suky)
  •    19.9. Skúška SVV 1. Gbely - úspešne zvládnutá
  •    10.10. Körung Rohožník - Korklasse 1. 
  •    28.11. ZZLK obranársky pretek Čáčov
  •   5.11. Výstava Hodonín 7.miesto V7 (z 23 pracovných súk)   
  •    Uchovnila suku Fare Haus Triplet

 

Text: Saskia Durkošová